De kleutervaardigheden

Kleutervaardigheden zijn alle fijn motorische vaardigheden die een kind leert, wanneer het een kleuter is. Knippen, vouwen, kleuren, puzzelen en kralen rijgen zijn hier enkele voorbeelden van. Een goede fijne motoriek is de basis voor het uitvoeren van de kleutervaardigheden. Goede kleutervaardigheden dragen bij aan het functioneren op school en de zelfredzaamheid van het kind. 

De motorische bewegingen van de arm en hand ontwikkelen zich van grof naar fijn. In de kleuterfase oefenen kinderen spelenderwijs deze vaardigheden binnen dagelijkse handelingen en met spelmateriaal. Hierdoor worden ze steeds handiger. Een goede ontwikkeling van de kleutervaardigheden is belangrijk om goed te leren schrijven in groep 3.    

Om de verschillende kleutervaardigheden uit te kunnen voeren zijn een aantal factoren van belang:  

  • Kracht: Het kind moet zijn of haar kracht goed kunnen doseren om voorwerpen vast te houden en te bewegen.   
  • Oog-hand coördinatie: De ogen en handen moeten goed kunnen samenwerken om een taak of spel uit te voeren.  
  • Manipulatie van de hand: het kind moet een klein voorwerp van positie kunnen veranderen in de hand(palm). 
  • Tweehandig samenwerken: bij alle kleutervaardigheden is het belangrijk dat de handen goed samenwerken. Hierdoor worden ook beide hersenhelften gestimuleerd. 

 Tips om de kleutervaardigheden te stimuleren: 

Je kunt de kleutervaardigheden oefenen in dagelijkse handelingen, zoals aan- en uitkleden (tweehandig sluiten van de rits, knopen hanteren, veterstrikken), meehelpen met koken en brood smeren. Je kunt ook oefenen binnen het spel. Denk hierbij aan knutsel-, constructie- en sensopathisch materiaal.  

Het is belangrijk om te beginnen met activiteiten die het kind al kent, zodat het zelfvertrouwen wordt gestimuleerd. Als je kind eraan toe is dan kun je activiteiten doen die moeilijker zijn. Het samendoen van activiteiten is gezellig. Bovendien kan het kind dan de ’kunst afkijken’. Neem de tijd voor het ontwikkelen van vaardigheden en vertrouw op de kracht van herhaling.   

 Wat kan ergotherapie betekenen bij problemen in de kleutervaardigheden? 

Heeft u het idee dat de kleutervaardigheden van uw kind niet goed tot ontwikkeling komen, dan kan de ergotherapeut hierin ondersteunen. Voor meer vragen en informatie kunt u contact opnemen met onze praktijk. We denken graag met u mee vanuit onze expertise! Stuur ons dan een berichtje via Instagram, Facebook of stuur een mailtje naar info@eve-ergotherapie.nl  

Vorige

Volgende