Vergoeding & facturering

Vergoeding & facturering

Sinds 2021 werken wij als eerstelijns ergotherapiepraktijk contractvrij. Dit houdt in dat wij geen contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Dat we over zijn gegaan op deze werkwijze, heeft te maken met de visie die wij in de afgelopen 20 jaar hebben ontwikkeld op de zorg die wij willen leveren aan de patiënt en zijn/haar omgeving. Deze visie op zorg is niet meer verenigbaar met de contracten die we krijgen aangeboden.

Vergoeding ergotherapie

U heeft vanuit de basisverzekering recht op 10 uur eerstelijns ergotherapie per kalenderjaar. Ook in de aanvullende pakketten kunt u aanspraak maken op 2-5 uur extra eerstelijns ergotherapie per kalenderjaar. Voor niet-gecontracteerde zorg wordt door de meeste zorgverzekeraars 70-100% vergoed. De vergoeding hangt af van de polis die u heeft afgesloten.

 

U ontvangt een rekening van Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een (digitale) rekening van onze zorg ontvangt via Infomedics.

U  kunt de gehele factuur van de ergotherapiebehandelingen zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Bij de meeste zorgverzekeraars wordt minimaal 70% van de kosten vergoed. Voor meer informatie over het aanbod van contractvrije zorg, kunt u de website van uw zorgverzekering raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

 

Tarieven vanaf januari 2023


Ergotherapiebehandeling per kwartier                  € 21,75
Toeslag behandeling op lokatie                               € 28,00


Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

 • Status van uw betaling controleren
  Ga naar infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het betalingskenmerk (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
 • Betalingsregeling treffen
  Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.
 • Veelgestelde vragen bekijken
  Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics. op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

 

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

 

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

 • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
 • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
 • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
 • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.