Verwijzing & Vergoeding

Verwijzing

Ergotherapie is direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijzing van uw huisarts bij de ergotherapeut terecht kunt. Voor de kinderergotherapie en het afleggen van huisbezoeken is echter wel een verwijzing noodzakelijk.

 

Het is van belang dat de ergotherapeut beschikt over de volgende gegevens;

  1. Naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer
  2. Zorgverzekeraar en verzekerings nummer
  3. Burger Service Nummer

U kunt uw aanmelding bij ons bekend maken via deze website onder “Aanmelden’ ,¬† via de mail, telefonisch of middels het opsturen van de verwijzing naar ons postadres.

 

Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Iedereen heeft recht op 10 behandeluren per kalenderjaar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer uren ergotherapie in een aanvullend verzekeringspakket. U kunt uw polis raadplegen of u voor meer uren ergotherapie verzekerd bent.